Politisk arbejde

Joan-Søstrene er medlem af Det Nationale Voldsobservatorium, som er baggrundsgruppe for Kvinderådets repræsentant i EU. Vi samarbejder desuden med LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre).

Joan-Søstrene er høringspart i forhold til lovændringer inden for området seksualiseret vold mod kvinder og har den forbindelse afgivet en række høringssvar, som du kan læse her. Joan-Søstrene har også flere gange haft foretræde for Folketingets Retsudvalg samt forskellige ministere m.v.

Det er vores erfaring, at seksuelle overgreb, der ikke bearbejdes, er ødelæggende fysisk, psykisk og socialt. Derfor ønsker vi, at alle, der har været udsat for seksuelle overgreb, skal have mulighed for gratis psykologbistand.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk