Voldtægtscentre i Danmark

Sjælland:

Hillerød Sygehus, Klinik for Voldtægtsofre, Afd. G0211, Indgang 2C, Helsevej 2, 3400 Hillerød, Tlf. 48 29 63 65 – Åbent døgnet rundt

Rigshospitalet, opgang 4, 3. Sal, afsnit 4032, tlf. 35455032, døgnvagt

Holbæk, Holbæk Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, tlf. 58 55 30 60

Jylland:

Herning, Center for Voldtægtsofre, Herning Sygehus, Akutmodtagelsen, Gl. Landevej 61, 7400 Herning , tlf. 78432250, modtager både ofre, der har politianmeldt og ikke politianmeldt samt både akutte ofre og ofre hvor overgrebet ligger længere tid tilbage.

Kolding, Center for voldtægtsofre, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding, tlf. 76363490 (klartone + 7800), døgnvagt

Aalborg, Skadestuen Aalborg Sygehus, Hobrovej 18-22, Aalborg, tlf. 99322708, døgnåbent

Aarhus, Center for Voldtægtsofre, Aarhus Sygehus, Nørregade 44, tlf. 89492717, døgnvagt

Fyn og Falster:

Odense, Center for voldtægtsofre, Odense Universitetshospital, gynækologisk afdeling, 1. Sal, Sdr. Boulevard 29, telefon: akut: 65412348, ”sen” henvendelser: 30570922 hver onsdag mellem 09.00 – 14.00 (sen-henvendelser er fra 7 dage efter overgrebet)

Nykøbing Falster, Center for Voldtægtsofre, Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F, tlf. 56 51 54 08, modtager både akutte og senhenvendere, også selv om voldtægten ligger mange år tilbage i tiden.

Bornholm:

Rønne, Skadestuen, Bornholms Centralsygehus, Ullasvej 8, 3700 Rønne
Tlf. 56 90 93 50 - Åbent døgnet rundt

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk