Voldtægt sket i et andet EU-land

Danmark er efter Rådets Rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager (2001/220/RIA) forpligtet til at sikre ofre i straffesager visse rettigheder, f.eks. til tolk og erstatning.

Danmark er som de andre medlemsstater også forpligtet til at sikre, at politianmeldelsen kan ske i den stat, hvor ofret har bopæl (artikel 11, stk. 2), hvis det ikke er muligt at anmelde i den stat, hvor overgrebet er begået, eller hvis ofret for en grov forbrydelse ikke ønsker at anmelde der. Dette gælder f.eks. voldtægt/voldtægtsforsøg, som kan anmeldes i bopælsstaten, som udgangspunkt i politikredsen, hvor ofret bor.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk