Vejledning til anmeldelse

Når du skal anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg, skal du huske følgende:

  • Anmeld hurtigst muligt voldtægten/voldtægtsforsøget.
  • Anmeldelse skal ske i den politikreds, hvor du er blevet voldtaget eller været udsat for voldtægtsforsøg (undtagelse: voldtægt foregået i andet EU-land).
  • Du kan i stedet for at henvende dig til politiet, henvende dig til voldtægtscentret i den pågældende region.
  • Vask dig ikke, tag ikke bad og skift ikke tøj først
  • Gå ikke alene, men tag en ven eller et familiemedlem med, som du er tryg ved og som kan bevare overblikket.
  • Stå fast ved din anmeldelse
  • Fra det øjeblik, du har anmeldt voldtægten, har du krav på en gratis bistandsadvokat betalt af det offentlige. Det skal politiet oplyse dig om, og de skal også tilkalde den advokat, som du vælger. Benyt dig af denne ret!
  • Læs politirapporten igennem sammen med bistandsadvokaten og ret eventuelle misforståelser.
  • Lad være med at underskrive politirapporten. Det er ikke nødvendigt at underskrive, og du har heller ikke pligt til det.

Husk: Politiet har ikke ret til at foretage en afhøring af dig, uden at du først er blevet vejledt om retten til en bistandsadvokat og advokaten er kommet til sted. Det fremgår af retsplejelovens § 741 a og § 741 b.

Husk: Politiet kan stille spørgsmål, som kan virke meget nærgående, personlige og irrelevante for sagen. Din bistandsadvokat er til stede for at sikre, at spørgsmålene faktisk er relevante for sagen, så du ikke føler dig krænket af afhøringen.

Husk: I forhold til politianmeldelse og eventuel efterfølgende straffesag er du den "forurettede", det vil sige ofret, og det er ikke dig, der har ansvaret for at bevise, at der er sket en voldtægt/voldtægtsforsøg.

Husk: Tag denne vejledning (og underbilagene) med, når du skal politianmelde overgrebet. Så har du bedre styr på dine rettigheder.

Rigsadvokaten har i en vejledning til politiet - kaldet "RIGSADVOKATENs Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011" - gennemgået, hvorledes voldtægtsanmeldelser og andre ofre forbrydelser kan forvente at blive behandlet af politiet. I denne meddelelse kan du læse om dine rettigheder, herunder om krav på bistandsadvokat, om krav på erstatning, på ret til meddelelse når gerningsmanden løslades m.v. I et brev af 3. september 2013 til Gadejuristen i København har Rigsadvokaten på forespørgsel redegjort for sin opfattelse af den forurettedes retsstilling i forbindelse med politiafhøring før beskikkelse af en bistandsadvokat. Brevet kan læses i sin helhed her.

Hvis du føler dig forkert eller dårligt behandlet af politiet, så kan du klage. Hvis din anmeldelse bliver afvist, så har du krav på en skriftlig afvisning med en begrundelse. Det fremgår af retsplejelovens § 749, stk. 3. Se også under afsnit 3.2. i Rigsadvokatens Meddelelse nr. 8/2007.

Hvis du vil klage over de eller den enkelte politifolks adfærd/opførsel, kan det ske til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Banegårdspladsen 1A, 1. sal, 8000 Aarhus C, 4178 3500. Du kan også rette henvendelse til politidirektøren eller en anden fra ledelsen i den politikreds, hvor du mener, at politiet har optrådt ukorrekt. Politidirektøren skal under alle omstændigheder indberette din klage til Politiklagemyndigheden.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk