Voldtægt

Voldtægt, voldtægtforsøg og anden form for tvungen sex er strafbart. Det er voldtægt, hvis du bliver tvunget til sex. Også selvom det ikke senere kan bevises i en retssag, at du blev tvunget. Tvangen kan bestå i vold eller trusler om vold, ved f.eks. at blive truet med et våben eller blive fastholdt fysisk af gerningsmanden, så du ikke tør gøre modstand.

Du har altid ret til at sige nej til sex, også selvom du frivilligt er gået hjem med en, der forventer, at I skal have sex. Det samme gælder, hvis du har drukket en øl med ham eller på anden måde kender ham. Godt 2/3 af alle voldtægter foregår ifølge Joan-Søstrenes statistik mellem to parter, som i forvejen kender hinanden.

Voldtægt er en meget barsk oplevelse, men politiet og andre myndigheder har ofte en noget mangelfuld forståelse for, hvordan voldtægt opleves, og en politianmeldelse kan derfor opleves som et yderligere overgreb.

I Joan-Søstrenes rådgivning har vi mødt kvinder, der ved politianmeldelse er blevet mødt med bemærkninger om, at de jo selv havde "udvist risikoadfærd". En sådan stempling af et voldtægtsoffer kan nemt forøge den følelse af skyld og skam, som de i forvejen ofte oplever. En del voldtægtsofre mødes også med manglende forståelse fra deres nærmeste omgivelser, som tætte venner og familie. En fordømmende holdning hos omgivelserne kan forstærke den krise, som langt de fleste kvinder kommer i efter en voldtægt.

Hvis en voldtægt ikke bearbejdes, kan den længe efter - nogle gange resten af livet - være årsag til bl.a. angst, mareridt, depressioner og seksuelle vanskeligheder. Andre almindelige følger og senfølger af voldtægt kan være:

  • Manglende koncentration
  • Skamfølelse
  • Skyldførelse
  • Problemer med berøring og nærhed
  • Indelukkethed

Læs Joan-Søstrenes vejledning til hvordan du anmelder en voldtægt eller et voldtægtsforsøg her.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk