Seksuel chikane

Det er seksuel chikane, når en kvinde uønsket bliver udsat for en seksualiseret, verbal og/eller fysisk tilnærmelse. Chikanen kan være alt fra vold, voldtægt til blufærdighedskrænkende bemærkninger.
Seksuel chikane kan forekomme alle steder, hvor mennesker mødes. Det være sig i skoler, foreninger, forretninger, men først og fremmest på arbejdspladser.
På arbejdspladsen kan chikanen få alvorlige konsekvenser, fordi kvinden oftest er den underordnede.
Hvis hun protesterer, risikerer hun latterliggørelse blandt kolleger, fyring og at blive nægtet forfremmelse eller videreuddannelse.

Reaktioner på seksuel chikane kan være:

  • Angst
  • Hovedpine
  • Depressioner
  • Skam og skyld
  • Seksuelle problemer

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk