Samtalegruppe for kvinder, der har været udsat for voldtægt

 

Joan-Søstrene tilbyder i foråret 2018 samtalegrupper for kvinder, der har været udsat for voldtægt. Gruppen er ikke et professionelt behandlingstilbud, men et tilbud til dig, som ønsker at dele det, du har været udsat for med andre i trygge rammer.

 

Hvem kan deltage:

Samtalegruppen henvender sig til kvinder, der har været udsat for voldtægt. Du skal være fyldt 18 år, og det er vigtigt, at du forinden opstart i forløbet har arbejdet med dig selv, og at du kan huske overgrebet. Du skal have afsluttet evt. andre behandlingsforløb, inden du starter i samtalegruppen. Desuden er det vigtigt, at du føler dig klar til at rumme andres historier og har lyst til at dele dine tanker, følelser og oplevelser.

 

Gruppen:

Grupperne vil bestå af mellem 4-6 kvinder, og til gruppen er der tilknyttet to Joan-Søstre, der vil fungere som tovholdere for gruppen. Gruppen er lukket, hvilket vil sige, at der ikke løbende kommer flere kvinder ind i gruppen under forløbet.

 

Forløb:

Samtalegruppen forløber over 8 gange, hvor vi mødes hver anden onsdag (i lige uger). Gruppen mødes første gang onsdag d. 21. marts 2018.

Samtalegrupperne afholdes i Dannerhuset, Nansensgade 1, 1366 København K i tidsrummet 18:00-20:30.

 

Formålet med gruppen:

- At møde andre, der har været udsat for lignende overgreb

- At skabe et netværk.

- Arbejde med bl.a. selvtillid og selvværd

- Få og give støtte.

- Sætte ord på vanskeligheder, tanker, følelser og livet efter et seksuelt overgreb

 

Visitation:

Forud for gruppens start afholdes en visitationssamtale. Visitationssamtalen skal bl.a. sikre, at vi får afklaret forventninger og får en hensigtsmæssig sammensætning af gruppen. Visitationssamtalen vil finde sted onsdag d. 14. marts 2018, hvor du vil få en tid mellem kl. 18-20.30. Ved samtalen spørger vi kort ind til din historie og dine forventninger til at være med i en samtalegruppe.

Hvis du er interesseret, skal du skrive til Joan-Søstrene på mail@joan-soestrene.dk senest søndag d. 11. marts 2018, hvor du kort beskriver overgrebet, din nuværende situation og hvorfor du gerne vil deltage i et gruppeforløb. Herefter kontakter vi dig over mail mandag d. 12. marts med svar og en mulig indkaldelse og tidspunkt for visitationssamtale, der som nævnt finder sted d. 14. marts (OBS: vi kan dog ikke love, at alle, der henvender sig til os, kommer til visitationssamtale).

Kontakt: Joan-Søstrene, Nansensgade 1, 1366 København K. Tlf. 3314 7484, mail: mail@joan-soestrene.dk

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk