Samtalegruppe for kvinder, der har været udsat for voldtægt

Joan-Søstrene tilbyder løbende samtalegrupper for kvinder, der har været udsat for voldtægt. Gruppen er ikke et professionelt behandlingstilbud, men et tilbud til dig, som ønsker at dele det, du har været udsat for, med andre i trygge rammer.

Hvem kan deltage:

Samtalegruppen henvender sig til kvinder, der har været udsat for voldtægt. Du skal være fyldt 18 år, og det er vigtigt, at du forinden opstart i forløbet har arbejdet med dig selv. Det er vigtigt, at du føler dig klar til at rumme andres historier og har lyst til at dele dine tanker, følelser og oplevelser.

Gruppen:

Grupperne vil bestå af mellem 4-8 kvinder, og til hver gruppe er der tilknyttet 2 Joan-Søstre, der vil fungere som tovholdere for gruppen. Gruppen er lukket, hvilket vil sige, at der ikke løbende kommer flere kvinder ind i gruppen.

Forløb:

Samtalegruppen forløber over 10 uger, hvor vi mødes én gang om ugen, dog med forbehold for ferier og helligdage.

Formålet med gruppen:

-        At møde andre, der har været udsat for det samme.

-        At skabe et netværk.

-        Arbejde med selvtillid og selvværd.

-        Få og give støtte.

-        Sætte ord på problemer og følelser.

Visitation:

Forud for gruppens start afholdes en visitationssamtale. Visitationssamtalen skal blandt andet sikre, at vi får afklaret forventninger og får en hensigtsmæssig sammensætning af gruppen.

Næste samtalegruppe:

Joan-Søstrene har ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår næste samtalegruppeforløb opstartes. Hvis en samtalegruppe er noget for dig, kan du dog henvende dig til os enten ved personlig henvendelse, pr. telefon eller via mail. Ved henvendelsen spørger vi kort ind til din problematik og dine forventninger.

Kontakt: Joan-Søstrene, Nansensgade 1, 1366 København K. Tlf. 33147484, mail: mail@joan-soestrene.dk

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk