Retssystem/Politi

Retssystem:

Joan-Søstrene har været med til at få indført den såkaldte Østrigsmodel. Modellen gør det muligt at fjerne den voldelige part fra hjemmet med politiets hjælp. I Østrig findes der interventionscentre, hvor både den voldsramte part og den voldelige part kan få juridisk, psykologisk og social hjælp og støtte. Vi mener, at interventionscentre er en forudsætning for, at volden i hjemmet bliver stoppet på sigt og ikke kun i de få uger bortvisningen varer.

Politi:

Det er Joan-Søstrenes opfattelse, at politiet har fået en større forståelse for vold- og voldtægtsofres situation. Ved politianmeldelsen er ofret dog ofte rystet som følge af overgrebet. Joan-Søstrene arbejder derfor for obligatorisk advokatbistand ved anmeldelse af vold eller voldtægt.  Vi arbejder også for at få indført en uagtsomhedsbestemmelse i straffeloven, så det bliver muligt at straffe for voldtægt, selvom gerningsmanden giver udtryk for, at han ikke "vidste ", at det var voldtægt.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk