Retssystem/Politi

Retssystem

Joan-Søstrene har været med til at få indført den såkaldte Østrigsmodel. Modellen gør det muligt at fjerne den voldelige part fra hjemmet med politiets hjælp. I Østrig findes der interventionscentre, hvor både den voldsramte part og den voldelige part kan få juridisk, psykologisk og social hjælp og støtte. Vi mener, at interventionscentre er en forudsætning for, at volden i hjemmet bliver stoppet på sigt og ikke kun i de få uger bortvisningen varer.

Politi

Det er Joan-Søstrenes opfattelse, at det politiske udspil ”Respekt for voldtægtsofre” har betydet, at politiet arbejder på at opnå en større forståelse for voldtægtsofres situation. Ved politianmeldelse er ofret dog ofte rystet som følge af overgrebet, og politiet er presset af mange opgaver, så området er fortsat nødvendigt at følge nøje.

Ved anmeldelse af voldtægt, har du ret til en bistandsadvokat. Joan-Søstrene arbejder for at sikre, at bistandsadvokaterne har det rigtige kvalifikationer til opgaven, ikke kun fagligt men også menneskeligt.  Vi arbejder også for at få ændret den måde voldtægt er kriminaliseret på i straffeloven, så det bliver muligt at straffe for voldtægt, selvom gerningsmanden giver udtryk for, at han ikke "vidste", at det var voldtægt. Det kan ske med en bestemmelse, som er baseret på manglende samtykke eller ved at kriminalisere uagtsom voldtægt.

Grevio

Ekspert kommiteen GREVIO udgav i 2017 en rapport vedrørende Danmarks overholdelse af Istanbul konventionen. Rapporten baserer sig på en rapport fra det officelle Danmark og en række input fra civilsamfundsorganisationer der arbejder indenfor området. Herunder kan Joan-Søstrenes notat til GREVIO læses: 

Joan-Søstrenes opfølgende notat til Europarådets ekspertkomite GREVIO ifm. deres monitorering af Danmarks efterlevelse af Istanbulkonventionen (i dansk oversættelse)

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk