Høring over betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser

Det er Joan-Søstrenes erfaring, at den eksisterende lovgivning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse over for de kvinder, der er udsat for digitale sexkrænkelser. Dette skyldes muligvis ikke lovgivningen i sig selv, men i højere grad den hidtidige samfundsmæssige tilgang til krænkelserne. Læs hele høringssvaret her.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk