Høringssvar

Joan-Søstrene er høringspart i forhold til lovændringer inden for området sexualiseret vold mod kvinder, og har den forbindelse afgivet en række høringssvar. Joan-Søstrene har også flere gange haft foretræde for Folketingets Retsudvalg samt forskellige ministere m.v.

Her kan du læse Joan-Søstrenes høringssvar:

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk