Statistik

FIRE UD AF FEM VOLDTÆGTER POLITIANMELDES IKKE...

... det viser Joan-Søstrenes årsrapport 2003-2004. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor så mange "vælger" ikke at anmelde overgrebet. En af årsagerne er, at voldtægtsofrene kan have svært ved at overskue retssystemets behandling af sagen. Ligesom de kan frygte pressens håndtering af sagen. Det er trods alt de færreste, som har lyst til at være morgensdagens kioskbasker.

Men desværre er det også Joan-Søstrenes erfaring, at mange ganske enkelt også forhindres i at anmelde voldtægten. Det kan være undskyldninger fra politiet som "er du sikker på, at det var så slemt", "kom igen i morgen, hvis du stadig har det dårligt" osv.

Joan-Søstrenes tal er interessante, fordi de ikke modsvarer tallene fra Rigshospitalets voldtægtscenter, hvor en meget stor del af voldtægtsofrene anmelder (hen mod 80%). Noget tyder derfor på, at hvis voldtægtsofrene får hjælp i den akutte krise, herunder ved at sikre at de nødvendige retsmedicinske undersøgelser og bevissikringer foretages, får voldtægtsofret den fornødne hjælp til også at politianmelde overgrebet.

Langt de fleste af de voldtægtsofre, som henvender sig i Joan-Søstrenes rådgivning, har gået i lang tid med overgrebet, gerne flere år. Og det ofte uden at fortælle nære venner, familie eller andre herom.

Læs mere i vores årsrapport: Årsrapport 2003-2004.pdf (603 kb)

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk