Joan-Søstrene opfordrer til øget indsats mod vold i hjemmet

Indsatsen mod vold i hjemmet skal øges markant. Det mener Joan-Søstrene, som netop har rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg på baggrund af den manglende brug af bortvisningsloven. Årsagen til, at loven ikke anvendes og i øvrigt ikke virker efter sin hensigt, skyldes nemlig formentlig, at der ikke i Danmark er indført de såkaldte interventionscentre, som man kender dem fra Østrig.

Skrevet d. 12-08-2008

Et interventionscenter lyder måske voldsomt, men i realiteten er der tale om et kontor med maksimalt 9 -12 fuldtidsansatte, der er typisk er uddannede som socialrådgivere eller jurister. I Østrig kan man på landsplan klare sig med bare ni centre. Intervenscentrene har imidlertid en helt afgørende funktion. De modtager oplysning fra politiet om bortvisningen, etablerer kontakten til den bortviste og den forurettede, samt koordinerer social, psykologisk og juridisk bistand til begge parter.

I Danmark er parterne i dag henvist til selv at søge hjælp hos de sociale myndigheder, fordi der i forbindelse med lovens indførelse ikke blev tilført ressourcer til at yde proaktiv støtte til parterne. Allerede da lovforslaget blev sendt i høring blev der fra flere sider peget på, at dette ikke ville være en realistisk løsning.  

Herudover opfordrer Joan-Søstrene til, at
- der indføres et bødesanktioneret forbud mod at den bortviste person indfinder sig i hjemmet i bortvisningsperioden,
- kendskabet til bortvisningloven udbredes - også hos politiet, og at
- bestemmelsen om bortvisning af hensyn til almenvellet anvendes hyppigere fremover.

Download dokument

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk