Joan-Søstrene og Dannerhuset

Dannerhuset:
Huset er opkaldt efter Grevinde Louise Danner, som var gift med Kong Frederik d. 7. fra 1850 efter hans to tidligere fallerede ægteskaber. Grevinde Danner var en socialt bevidst kvinde, som fra sin egen barndom kendte til fattigdom og nød. Titlen, Grevinde Danner, fik Louise Rasmussen som medgift ved sit ægteskab med kongen. 10 år efter kongens død,  i 1873, testamenterede Grevinde Danner sin formue på 6 mio. kr. til grundlæggelse af to stiftelser, hvoraf den ene var "Fattige Fruentimmere af Arbejderklassen". Det var netop denne stiftelse, der senere blev til Dannerhuset, og som i de seneste 25 år har fungeret som krisecenter for landets kvinder.

Besættelsen:
Joan-Søstrene deltog som en af fire kvindepolitiske grupper aktivt i Dannerhusets  besættelse den 2. november i 1979. Bygningen fungerede frem til det tidspunkt i henhold til den oprindelige fundats som bolig for nogle ældre kvinder. Men bygningen var utidssvarende og de pågældende kvinder stod for at skulle flytte i mere moderne boliger Fonden, som ejede bygningen, var i gang med at sælge den til nedrivning.

Den 2. november om natten sneg ca. 200 kvinder sig ind og belejrede bygningen. Måneder og mange forhandlingen efter lykkedes at skaffe penge nok til at overtage bygningen. Renoveringen af "Dannerhuset"  kunne med frivillig, kvindelig arbejdskraft begynde.

Krisecentret:
Joan-Søstrene var med til at oprette Dannerhusets krise­center, som i dag kan rumme bolig for 18 kvinder og et tilsvarende antal børn. Kvinderne forventes selv at passe deres børn, at stå for madlavning og rengøring og at fungere som et netværk for hinanden. Der er dog ansat personale, blandt andet i form af en socialrådgiver, to pædagoger og en dagvagt. Derudover er der mange frivillige tilknyttet krisecentret som dag- og aftenvagter. Joan-Søstrene tager ikke vagter i krisecentret, men modtager gerne kvinder fra centret i rådgivningen.

Dannerhusets værdier:
Solidaritet, frigørelse, åbenhed, medbestemmelse/medansvar og engagement.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk