Joan-Søstrene og Danner

Dannerhuset
Dannerhuset er opkaldt efter Grevinde Louise Danner, som var gift med Kong Frederik d. 7. fra 1850 efter hans to tidligere fallerede ægteskaber. Grevinde Danner var en socialt bevidst kvinde, som fra sin egen barndom kendte til fattigdom og nød. Titlen, Grevinde Danner, fik Louise Rasmussen som medgift ved sit ægteskab med kongen. 10 år efter kongens død,  i 1873, testamenterede Grevinde Danner sin formue på 6 mio. kr. til grundlæggelse af to stiftelser, hvoraf den ene var "Fattige Fruentimmere af Arbejderklassen". Det var netop denne stiftelse, der senere blev til Danner, og som i de seneste 40 år har fungeret som krisecenter for voldsudsatte kvinder og deres børn.

Besættelsen
Joan-Søstrene deltog som en af fire kvindepolitiske grupper aktivt i Dannerhusets  besættelse den 2. november i 1979. Bygningen fungerede frem til det tidspunkt i henhold til den oprindelige fundats som bolig for nogle ældre kvinder. Men bygningen var utidssvarende og de pågældende kvinder stod for at skulle flytte i mere moderne boliger Fonden, som ejede bygningen, var i gang med at sælge den til nedrivning.

Den 2. november om natten sneg ca. 200 kvinder sig ind og belejrede bygningen. Måneder og mange forhandlinger efter lykkedes det at skaffe penge nok til at overtage bygningen. Renoveringen af "Dannerhuset"  kunne med frivillig, kvindelig arbejdskraft begynde.

Krisecentret
Joan-Søstrene var med til at oprette Dannerhusets krise­center og modtog også gerne kvinder fra centret i rådgivningen.

Dannerhusets værdier
Joan-Søstrene var og er enige i Dannerhuset fundamentale værdier som solidaritet, frigørelse, åbenhed, medbestemmelse/medansvar og engagement.

Desværre har Joan-Søstrene siden marts 2020 været forhindret i adgang til huset, idet vores elektroniske nøgler blev lukket af Danners ledelse. Vi har i perioden under den generelle nedlukning som følge af Covid-19 rådgivet telefonisk og pr. mail og har siden juli 2020 tillige rådgivet personligt fra vores nye adresse.

Nuværende rådgivning
Joan-Søstrenes personlige rådgivning foregår i regi af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter på H. C. Andersens Boulevard 10. Alle kvinder fra 18 år og op efter er meget velkomne i rådgivningen uden forudgående aftale.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk