Hvordan bliver man Joan-søster

At blive Joan-Søster forudsætter et person­ligt og tids­mæssigt over­skud samt en lyst til at arbejde kvindepo­litisk. Vi arbejder gratis, anonymt og altid to og to. Anonymiteten og det, at vi arbejder to og to, er blandt andet med til at sikre at gruppen har et ensartet ansigt udadtil.

Efter behov annoncerer vi efter kvinder, der er inter­esserede i at arbejde som Joan-Søstre. Men vi modtager også løbende henvendelser fra kvinder, som ønsker at arbejde i foreningen.

Livet som Joan-Søster indledes med en introduktion over to aftener, hvor de potentielle Joan-Søstre orienteres om foreningens fire arbejdsområder: Vold, voldtægt, incest og sexuel chikane. Der orienteres også om vores arbejdsform, om vores formål og opbygning, visioner og krav til hinanden og ikke mindst os selv. På denne måde sikres, at de interesserede får et helt overordnet billede af Joan-Søstrene som gruppe, vores arbejdsform og -områder samt foreningens historie.

Derefter indgår de nye i en "føl-ordning". De deltager som tavse tilhørere i rådgivningerne og kan overvære  foredrag, vi afholder, være med til møder og arrangementer i og uden for Huset. Føllene har som Joan-Søstrene mødepligt til fællesmøderne. Først efter ca. et halvt års følperiode kan de nye Joan-Søstre indgå i vagtord­ningen som rådgivere sammen med en erfaren Joan-Søster. At blive Joan-Søster kræver, at man har deltaget i introduktionsaftenerne, fællesmøderne og har haft et vist antal følvagter.

Den relativt lange følperiode skyldes dels et hensyn til føllet selv, men ikke mindst til foreningens "overlevelse" og til brugerne. Ingen brugere skal risikere at møde en helt uerfaren rådgiver, og ingen føl skal sættes i gang med rådgivning, før de er rede til at yde en velfunderet rådgivning.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

Danner, Nansensgade 1, 1366 København K - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk