Historie

Baggrunden
Midt under kvindeoprøret i 1970'erne ønskede tre unge kvinder -  to gymnasieelever og en folkeskoleelev på 17-18 år - at gøre noget for at forbedre voldtægtsofres retsstilling. De var alle tre kvindepolitisk engagerede, da de besluttede at starte den forening, som senere kom til at hedde Joan-Søstrene. Idéen var at tilbyde rådgivning og støtte hjælp til ofrene - både juridisk, psykologisk og socialt - og så på baggrund af den viden, som de fik ved rådgivningen af ofrene, at arbejde kvindepolitisk for at ændre såvel samfundets holdning som lovgivningen på området.

Hvorfor?
Baggrunden for de unge kvinders initiativ var en dom i en konkret voldtægtssag, som på daværende tidspunkt havde givet anledning til en del medieomtale, fordi gerningsmændene blev idømt meget lave straffe. Begrundelsen for de lave straffe var ifølge dommen den, at voldtægtsofret tidligere havde haft et seksuelt forhold til en af gerningsmændene. De tre unge kvinder fandt dommen urimelig og besluttede altså at gøre noget ved retssystemet og samfundets tilgang til sådanne overgreb. De fik hurtigt tilslutning fra andre kvinder, der ligeledes var interesserede i at gøre noget for volds- og voldtægtsofre, og i oktober 1976 var rådgivningen en realitet.

Hvorfor "Joan"?
Oprindeligt kaldte foreningen sig "Kvinder-til-Kamp-mod-Vold-mod-Kvinder", men ændrede efter et par år navn til "Joan-Søstrene". Navnet Joan kom fra den sorte amerikansk kvinde, Joan Little, der i 1970'erne sad fængslet i USA for væbnet røveri. Hun blev i sin fængselscelle voldtaget af en hvid fængsels­betjent men slog ham i selvforsvar ihjel med en issyl. Joan Little blev derefter tiltalt for overlagt manddrab men fik massiv støtte fra den sorte amerikanske borgerrettighedsbevægelse Black Power og den amerikanske kvinde­bevægelse, og retssagen endte med, at hun blev frifundet. Joan Little kom derfor til at stå som symbol for kvinders ret til at kæmpe og til ikke at skulle acceptere overgreb uanset under hvilke forhold.

Hvorfor "søstrene"?
Nej, vi er ikke biologiske søstre - og heller ikke nonner! Men i 1970'erne opfattede kvinderne i kvindebevægelsen sig som "søstre", der gav hinanden hjælp, støtte og sammenhold, og på netop den måde så de "oprindelige" søstre også sig selv. Og sådan ser vi det faktisk stadig, også selvom betegnelsen "søstre" måske er gået hen og blevet noget forældet.

Hvor?
De første år rådgav Joan-Søstrene blandt andet på en adresse i Gothersgade i København i tilknytning til det, der stadig hedder "Kvindehuset". Efter Dannerhusets besættelse i 1979 flyttede foreningen til Dannerhuset i Nansensgade, hvor Joan-Søstrene siden har været hjemmehørende.

Foreningens arbejdsområderne var fra starten vold og voldtægt. I 1982 blev incest inddraget under  foreningens arbejdsområde. Det skyldtes, at Joan-Søstrene gennem rådgivningen havde erfaret, at en del volds- og voldtægtsofre havde været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. I 1990 begyndte Joan-Søstrene også at arbejde med seksuel chikane.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk