Beslutningsprocesser

Joan-Søstrene arbejder i en flad struktur. Det betyder, at foreningen fungerer uden bestyrelse eller direktion. Beslutninger træffes sædvanligvis i enighed ellers indimellem ved flertalsafgørelser. Alle væsentlige beslutninger forelægges på Fællesmødet eller på et af foreningens halvårlige seminarer.

Seminarerne
Seminarerne foregår som interne møder og varer fra lørdag morgen til søndag eftermiddag. Her er der lejlighed til at gå i dybden med større politiske spørgsmål, samfundsmæssige tendenser og til at planlægge foreningens arbejde for det kommende halve til hele år.

Fællesmøderne
Fællesmøderne er et vigtigt forum for kommunikationen og samarbejde mellem Joan-Søstrene. Møderne holdes sædvanligvis den anden tirsdag i måneden. Her drøftes arbejdet i rådgivningen og selvhjælpsgrupperne, og der er mulighed for at udveksle erfaringer og få gensidig supervision. På dags­ordenen er i øvrigt aktuelle emner fra presse og tv og politiske tiltag, der er relevante for vores arbejde. Fællesmøderne er det forum, hvori Joan-Søstrene sikrer, at de erfaringer, der opnås i rådgivningen, forankres i foreningens kvindepolitiske arbejde.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk