Joan-Søstrene

Foreningens formål

Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening med to hovedformål:

  • at arbejde kvindepolitisk med samfundsproblemet seksuelle og fysiske overgreb mod kvinder, og
  • at yde støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen (incest) gennem en kvinde-til-kvinde rådgivning.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk